TURİZM FAKÜLTESİ

Staj Uygulaması

Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Zorunlu Staj Uygulaması Yönergesi ve İlgili Formlar

İMÜ Turizm Fakültesi'nde lisans eğitimi gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde staj yapmaları zorunludur. Staj uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı fakülte yönergesini ve staj uygulaması ile ilgili formları aşağıda bulabilirsiniz.

Staj Yönergesi

Zorunlu Staj Formu​ (Turizm İşletmeciliği Bölümü)

Zorunlu Staj Formu (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü)

Sağlık Beyanı ve Taahhüt​

Staj Puantaj Cetveli​

Staj Defteri

Staj Değerlendirme Formu​