Turizm Fakültesi

Üniversitemizin Ortak Olduğu Erasmus+ Projesi Başarıyla Tamamlandı

22.11.2019

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Türkiye, Portekiz, Bulgaristan, Belçika ve Slovenya olmak üzere beş ülkenin ve yedi ortağın katıldığı ‘Avrupa Turizminde Kaplıca Terapi Uzmanı Profili Oluşturulması’ Erasmus+ projesi başarıyla tamamlandı. Tuzla Belediyesinin koordinatör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin yerel ortak olarak yer aldığı projede, İstanbul Medeniyet Üniversitesi adına Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Salih Kuşluvan, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Polat ve Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Esen görev aldı.  Proje kapsamında yeni bir meslek olan kaplıca terapi uzmanı (termal spa terapi uzmanı) profili tanımlandı, kaplıca terapi uzmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlendi ve bu doğrultuda öğrenme üniteleri ve değerlendirme soruları hazırlandı. Hazırlanan eğitim materyalleri kullanılarak beş farklı ülkede 100 kişiye eğitim verildi. Proje kapsamında Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden 15 öğrenci pilot eğitimlere katıldı ve sertifika almaya hak kazandı. Proje ile ilgili daha fazla bilgiye ve ilgili öğrenme materyallerine ve değerlendirme sorularını proje web sayfasından  (www.thermal4all.eu) ulaşılabilir.