TURİZM FAKÜLTESİ

Termal/Spa Tedavi ve Bakım Uzmanı Profili Oluşturma Projesi Devam Ediyor

20.07.2017

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ortak olduğu, Türkiye, Portekiz, Bulgaristan, Belçika ve Slovenya ortaklığında yürütülen Erasmus+ projesinin üçüncü toplantısı 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da gerçekleştirildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Kuşluvan’ın koordinatörlüğünde tamamlanan projenin birinci iş paketinin sunumu, Yrd. Doç. Dr. Fevzi Esen tarafından gerçekleştirildi. Proje sunumunda, proje ortağı olan ülkelerde “termal tedavi ve bakım uzmanı” mesleğine ilişkin arzu edilen yetkinliklerin ve bu yetkinlikleri kazandırmak için en uygun eğitim öğretim metodlarının tespit edilmesine vurgu yapılarak, Avrupa’nın uluslararası turizm pazarında azalan payı karşısında turizmin çeşitlendirilmesi gerektiği; tıp ve sağlıklı yaşam turizminin ürün farklılaştırmada bir alternatif olabileceği ve bu turizm türü için yeni mesleki tanımlara ihtiyaç olduğunu belirtilmiştir. Ayrıca sunumda, proje ortağı ülkelerde termal ve spa terapisi ile ilgili mesleklerin gözden geçirilmesi ve konuya ilişkin literatür çalışmasına değinilerek, “termal tedavi ve bakım uzmanı” yetkinlik alanlarını ortaya çıkarmaya çalışan görgül bir araştırma metodolojisi ve sonuçları ortaya konmuştur. Sunum sonunda, literatür ve görgül araştırmaya dayanarak termal spa terapistlerinin eğitim öğretimi için yetkinlik profili, öğrenme üniteleri ve öğrenme ünitelerinin içeriklerine ilişkin öneriler sunulmuş olup; toplantının ikinci gününde ise projenin yaygınlaştırılması ve sonuçlarının kullanılmasına yönelik İstanbul Medeniyet Üniversitesince gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu gerçekleştirilmiştir.