TURİZM FAKÜLTESİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Desteklenen ‘Termal/Spa Tedavi ve Bakım Uzmanı’ P

22.02.2017

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Desteklenen ‘Termal/Spa Tedavi ve Bakım Uzmanı’ Profili Oluşturma Projesi Devam Ediyor.

Tuzla Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ortak olduğu, Türkiye, Portekiz, Bulgaristan, Belçika ve Slovenya ortaklığında yürütülen Erasmus+ projesinin ikinci toplantısı İstanbul Tuzla’da yapıldı. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projenin amacı, termal/spa tedavi ve bakım uzmanının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tespit edilerek, bu tespitler doğrultusunda eğitim öğretim programı ve materyalleri oluşturmak ve iki ülkede en az 100 kişiye eğitim vermek olarak belirlenmişti. Projenin birinci iş paketi Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Salih Kuşluvan, Yrd. Doç. Dr. Fevzi Esen ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Polat liderliğinde yürütülmektedir. Proje ortakları olan ülkelerdeki mevcut durumun değerlendrilmesi sonucunda termal tesislerin ve spa merkezlerinin ikiye ayrıldığı, bazı termal ve spa merkezlerinin tıbbi hidroterapi teknikleri ve uygulamaları konusunda uzmanlaştığı, diğer bir kısmının ise sağlığı koruma(wellness), zindelik ve güzellik amaçlı termal ve spa hizmetleri verdiği belirlendi. Buna ilaveten Türkiye’de termal suların tıbbi tedavi amaçlı kullanımının fazla gelişmediği, birçok termal tesis ve spa merkezinin bu alanda fazla hizmet sunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Türkiye’de tıbbi hidroterapi uygulamaları konusunda verilen eğitimin fizyoterapi eğitimi kapsamı içinde ele alındığı, Milli Eğitim Bakanlığına tarafından denetlenen kurslarla yürütülen spa personeli eğitiminin ise tıbbi amaçlı hidroterapi uygulamalarını içermediği tespit edildi. Proje ortağı olan ülkelerden Portekiz ve Bulgaristanda ise tıbbi hidroterapi uygulamalarının ve eğitim programların daha gelişmiş olduğu ortaya çıktı.