Turizm Fakültesi

Misyon-Vizyon

Misyon

Disiplinler arası güncel ve nitelikli araştırmalar yapmak, yenilikçi ders planları geliştirmek, öğrenci merkezli, uygulamalı, bütünsel ve kaliteli eğitim öğretim vermek, turizm sektörü, toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve projeler gerçekleştirmek suretiyle turizm sektörü için geleceğin lider yöneticilerini, araştırmacılarını ve girişimcilerini yetiştirmektir.

Vizyon

Gerçekleştirdiği akademik araştırmalar, verdiği eğitim öğretim, turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve toplumun refahı için yaptığı projeler bakımından Türkiye’de ve Dünya’da ilk akla gelen turizm fakültelerinden biri olmaktır. 

Değerlerimiz

DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK :  Doğruluktan şaşmadan ve insanları yanıltmadan neyin neden yapıldığını ve/veya yapılmadığını paydaşlara açıklamak.

ADALET :  Hukuk kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde uygulamalarda bulunmak.

KATILIMCILIK :  Fakültemizle ilgili kararlar alınırken paydaşların görüş belirtmelerini ve katkıda bulunmalarını sağlamak.

PROFESYONELLİK :  İşimizin gereklerini ve sorumluluklarımızı bilmek ve bunları mesleki disiplin içinde en iyi şekilde uygulamak. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet çabalarımızda sürekli iyileştirme ilkesini benimsemek.

FARKLILIKLARA HOŞGÖRÜ VE SAYGI: Birlikte çalıştığımız insanların değerlerine, görüşlerine, yaşam tarzlarına ve kişiliklerine hoşgörü göstermek. Birbirimize olan tutum ve davranışlarımızda nazik ve saygılı olmak. Farklılıkları dışlamamak, kötülememek ya da daha değersiz görmemek.

YENİLİKÇİLİK : Yaptığımız işlerde yeni ve farklı yaklaşmalara açık olmak.

TOPLUM ODAKLILIK VE İŞBİRLİĞİ: Toplumun ve turizm sektörünün refahına katkıda bulunacak projeler gerçekleştirmek, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve turizm sektörü, kamu kurumları, mezunlar, eğitim kurumları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak.

ÖĞRENCİ MERKEZLİKLİK VE UYGULAMALI ÖĞRENME: Öğrenme faaliyetinde öğrencinin aktif rol almasını sağlamak ve uygulamalı öğrenmeye önem vermek.