TURİZM FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Türkiye ekonomisinin dinamik sektörlerinden biri olan turizmin hızlı gelişimi, bu alanda profesyonel bilgiye yönelik gereksinimi arttırmakta, turizm endüstrisinde hizmet verecek nitelikli iş gücü ihtiyacını doğurmaktadır. Özellikle İstanbul özeline bakıldığında sadece 2015 yılında 12,5 milyon turistin şehri ziyaret etmesi, İstanbuldaki turizm yatırımlarının ve turizm işletmelerinin stratejik ve yönetsel karar verme konusunda bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış orta ve üst düzey yönetici adayları ile nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunun açık bir göstergesidir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak amacımız, akademik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki dengeyi sağlayarak,  turizm alanına dair bilimsel literatürün küresel dünya standartlarında öğrencilere aktarılması ve öğrencilerin üst düzey donanım, yetkinlik ve beceri ile mezun olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslar arası kurulacak akademik anlaşmalar ile birlikte turizm sektörü ile inşa edilecek güçlü ilişkiler, öğrencilerimize sektörün gözde kuruluşlarında staj ve iş imkanı sağlayarak kariyer gelişimlerine önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca fakültemiz, geleceğin uzmanlık ve etkinlik düzeyi yüksek genç nesillerini yetiştirmeye katkıda bulunmayı sağlayarak dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan İstanbul’un bize yüklemiş olduğu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz, “turizm” bilimine uluslar arası standartlarda katkıda bulunan daima yenilikçi lider bir okul olmayı hedeflemektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesinde, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Sağlık Turizmi İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans programı, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlanmıştır. Programda, sağlık sektörü ve sağlık kuruluşları ile turizm sektörü ve turizm işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisinin sağlanması amaçlanmakta, öğrencilerimize Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmine yönelik bir perspektif kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca fakültemiz, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Turizm İşletmeciliği Bölümünde Lisans eğitimine başlayacaktır. Bununla birlikte, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Turizmi İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Akademik faaliyet ve projelerle turizm endüstrisine destek olmayı amaçlayan Turizm Fakültemiz, üniversitemizin vizyonuna ve misyonuna uygun olarak yabancı dilde eğitim verebilen ve ulusal-uluslarası akademik araştırmaları bulunan nitelikli bilim insanları ile kadrosunu genişletmeyi, sektör ile bağlantısını güçlendirmeyi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırmayı planlamaktadır.