Turizm Fakültesi

Dekanın Mesajı

Turizm sektörü, dünyada ve Türkiye’de çeşitlilik gösteren ve hızla büyüyen sektörlerden biridir. Türkiye açık müze olarak tanımlanabileceği kadar zengin tarihi miraslara, çok çeşitli doğal güzelliklere, çok farklı kültürlerin birleştiği bir nokta olmasından kaynaklanan herkesin ilgisini çekecek sofralara sahip bir ülke olarak, mahalli kalmış değerlerini küresel pazarın farkındalığına sunma noktasında bir üst aşamaya geçmek zorundadır. Bu da turizm sektöründe bilişim teknolojilerine etkin biçimde hâkim, farklı dilleri kullanabilen ve dolayıyla insan ilişkileri gelişmiş, sektörün ve işletmelerinin yapısına ve işleyişine nüfuz edebilen, teori ve uygulamalar konusunda derinlikli bilgi sahibi, vizyonu olan profesyonellere, araştırmacılara ve girişimcilere ihtiyaç duymaktadır.

İstanbul, dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirleri arasında yer almaktadır. Potansiyelini tam kapasiteyle sunma başarısını gösterdiği takdirde, ilk sırada yer alması mümkün görünmektedir. İstanbul’un tek turizm fakültesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi, bu bakış açısıyla önce İstanbul sonra da tüm Türkiye geneli için üstün nitelikli turizm profesyonelleri, araştırmacıları ve girişimcileri yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim döneminde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ise 2017-2018 ders yılında lisans programına öğrenci almaya başlamıştır. Ayrıca Fakülte bünyesinde Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı ve Turizm İşletmeciliği Doktora programında öğrenci kabul etmektedir. Sektörün taleplerini ve ihtiyaçlarını önceleyen Turizm Fakültesi, eğitim programlarının muhtevasını sürekli güncelleyerek geliştirmektedir.

Turizm Fakültesi, programlarında küresel gelişmelere, yabancı dil öğretimine, metodolojik araştırmaya ve uygulamaya önem atfetmektedir. Akademik kadro oluşturulurken de alana hakim, küresel gelişmelerden haberdar, araştırmacı vasfı ve uluslararası ölçekte yayın yapma kapasitesi yüksek bilim insanları tercih edilmektedir.

Bu hassasiyetle sektöre küresel gelişmelerin gerektirdiği katkıları yapma taahhüdümüzü yineler, bu vesile ile tüm paydaşlara saygılar sunarım.