Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü Zorunlu Stajlar Hk.

02.07.2020

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, zorunlu stajlarını bu yaz dönemi içinde yapmaları durumunda, staja başlangıç evraklarını elektronik ortamda Staj Komisyon Başkanı Doç. Dr. Ender Demir’e (ender.demir@medeniyet.edu.tr) ve Fakülte Sekreteri Aytaç Yazar’a (aytac.yazar@medeniyet.edu.tr) ulaştırabilir. İlgili belgelerin asılları, staj tamamlamak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte dönem başında fakülte sekreterliğine ulaştırılmalıdır.