Turizm Fakültesi

Stajlar Hk.

22.09.2021

Fakültemiz İşyeri Eğitimi (Staj) Yönergesi’nin 6. Maddesine istinaden’ Covid-19 salgını nedeniyle Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği Bölümlerinde 75 (Yetmişbeş) iş günü zorunlu stajlarını tamamlayamayan öğrencilerin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz ve Bahar Yarıyıllarında stajlarını, ders programlarında derslerinin olmadığı saatlerde staj yapmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.